logga venso elektronik web v5
Avsyning - Mätning - Elektronik

M2VED

Artikelindex

 

 

Den PC baserade M2VED videomjukvaran erbjuder ett komplett program för dina mätresultat. Vilken är enkel att använda och lätt att anpassa till din avsyning och mätningsprocess.

Få möjlighet till en vid stand av gemetiska mätningar och konstruktioner. 

När du har gjort dina mätningar kan du enkelt exportera data i olika rapportformat. Snabb, Enkel, Mångsidig

Highlights

 • Kraftfullt verktyg för mätning med manuella bord.
 • Pekskärms klick låter dina rörelser sätta punkterna eller din traditionella mus.
 • Inga flertal olika mjukvaruotopiner för att distraherad
 • Optisk kantavigenkänning eller hårkors
 • Flexibelt rapport och printprogram
 • Flexibelt att ställa toleranser
 • Snabba noteringar och märksystem för att spara på bilder. 

 


  

M2VED Metlogix videomät och inspektionsmjukvara är en kraftfull metrologisk lösning. Som är så intuitiv att använda att det kraftfulla programmet gör det enkelt för en användare att utföra mätningar och rapportuppgifter.

Obesvärad mjukvaru navigation

Mjukvaran är designad att hjälpa operatören att obesvärat hitta funktionerna i programmet. Med en logisk layout kan operatören snabbt bli känd med M2VED mjukvaran, detta sparar tid under mätrutiner och reducerar behovet av långa träningssessioner. 

Deisgnad för "Multi-Touch" kontroll

Utöver att man kan styra mjukvaran med en konventionell mus, så kan man även använda fler rörelser med fingrarna på skärmen. Som att zooma panorera och aktivera en knapp eller del med att nypa ihop med två fingrar, dra med ett finger eller trycka. 

Kantavigenkänning

M2VED har en aktiv hårkorsteknologi som tillåter dig att markera en area nära där du vill ta mätpunkterna. 

Grafiskbaserad "detaljläge" ritning

Detaljläge, en grafisk presentation av komponenten som är formad från gjorda mätningar och ritningar. Dessa kan användas för att samla mer mätdata som en tangerad linje eller distans från en mätpunkt till en annan.

M2VED Videomätmjukvara detaljläge(part view)

Detaljerade grafiska drag

Individuella drag ger full mätdata, visa punkters spridning, även abnormer, riktning och toleransresultat.

Geometriskatoleranser

Inom bara några sekunder kan du mäta drag, sätta nominella värden, toleranser och se vilket håll mätresulteten drar åt med en drag mot drag funktion eller visa genom en placeringstolerans.

En bredd av traditionella toleranser finns, så att man kan förbereda detta och spara tid och minimera operatörsfel.

M2VED Videomätmjukvara toleransrapport

Roterbart och flyttbart hårkors

Snabba mätningar kan nås via att flytta eller rotera hårkorset över det relevanta objektet. Möjligheten att byta färg på hårkorset gör att man enkelt kan se bra mot detaljen med olika kontraster.

Flexibelt rapportsystem

Se, printa eller exportera en rapport. De kan printas direkt till en lokal eller nätverksprinter som är Windowskompatibel. Eller exportera till en lokal eller nätverksbaserad mapp. Data rapporter finns som: CSV, TSV, TXT, DXF, European, Toleranse och Standard rapport.

Bord och optiskkalibrering

Varje mätbpord har en fabrikskomplett icke-linjär felkorrigeringskalibrering(non-linear error correction NLEC) för att försäkra om den mest optimala noggrannheten, som är spårbar till NPL/NAMAS/NIST standarder med syfte mot ISO9000.


Swift

Swift Duo

Hawk Elite (endast de 2-axliga)

 


För att diskutera specifika behov i detalj, vänligen kontakta Venos AB.

Konfiguration

 • 2D mätning
 • X-axis
 • Y-axis

Kontrollfunktioner

 • Pekskärmsfunktioner "Touch-screen functionality"
 • Snabbanteckning i en videobild
 • Grafisk detaljritning "Part view constructions"
 • Detaljerad särdragsgrafik
 • Videokantavigenkänning 
 • Flexibla toleranser
 • Olika användarlägen, lås eller lås upp funktioner för vissa användare.
 • Flera rapportlägen och format
 • Icke linjär felkorrigering "Non-linear error correction"

Konstruktioner

 • Punkter
 • Linjer
 • Cirklar
 • Distanser
 • Vinklar
 • Vinkelräta /Paralella linjer
 • Cirkeltolkar
 • Teoretiska cirklar
 • Uppriktning "Offset skew lines"

Geometriska toleranser

 • X/Y Positioner
 • Diameter/ Radie/ Längd/ Breddstorlek
 • Form
 • Linjära funktioner
 • Pararellitet
 • Vinklar
 • Rakhet
 • Vinkelräthet
 • Runhdet
 • Koncentricitet
 • Rundhet
 • Grupptoleranser av valda funktioner

Programming

 • Intuitiv programmeringsfunktion 
 • Spela automatiskt in mätningar på en detalj och spela upp igen.

System requirements

 • 32-bit Windows 7 operating system (32 or 64-bit)
 • Dual core processor
 • 2GB memory
 • 250GB drive
 • 2 spare USB ports

Language support

 • English
 • German*
 • French*
 • Italian*
 • Spanish*
 • Portuguese*
 • Russian*
 • Chinese*
 • *Stöds endast direkt från Vision Engineering.

 

WellerEremAlmitDeloTotechVision Engineeringoptilia h40Hirox

Om företaget

Venso Elektronik AB är ett företag med 30 års erfarenhet av försäljning och import av industriprodukter till den skandinaviska elektronik- och verkstadsindustrin.

Integritetspolicy

 

Kontakt

VENSO Elektronik AB
Ögärdesvägen 21
SE-433 30 PARTILLE
Sweden

Telefon: 031-3400250 - Fax: 031-3400275 - E-post: info@venso.se