logga venso elektronik web v5
Avsyning - Mätning - Elektronik

WXMP

WX Compatible

WXMP

 Detta är den nya microlödpennan i WX-utförande. Det är ett verktyg för dig med mycket högt ställda krav på snabbhet vid uppvärmning och åter- hämtning under lödningen. Sensorn i WXMP läser temperaturen var 20:e millisekund och matar effekten direkt in i spetsen. Detta resulterar i att uppvärmningstiden till inställd temperatur är mycket kort, under 4 sek inom hela verkningsområdet, 50-450° C. Återverkan vid avlödning på termiskt krävande lödpunkter är inte bara snabb utan även mycket precis. Verktyget är försett med en rörelsesensor som känner av när verktyget används. Detta för att öka lödspetsarnas livslängd samt för att spara energi. Lödspetsarna byts med ett enkelt handgrepp helt utan behov av verktyg. WXMP levereras med lödspetsen RT 3, mejselspets 1.3 x 0.4mm. OBS! Detta verktyg kan endast kopplas till grundenheter i WX-Serien.

 

Fakta
Artikelnummer 5 29 204 99
Passande lödspetsar RT-Serien

WellerEremAlmitDeloTotechVision Engineeringoptilia h40Hirox

Om företaget

Venso Elektronik AB är ett företag med 30 års erfarenhet av försäljning och import av industriprodukter till den skandinaviska elektronik- och verkstadsindustrin.

Integritetspolicy

 

Kontakt

VENSO Elektronik AB
Ögärdesvägen 21
SE-433 30 PARTILLE
Sweden

Telefon: 031-3400250 - Fax: 031-3400275 - E-post: info@venso.se